Samsung 150N user manual download (Page 60 of 60)

Languages: Swedish
Pages:60
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 60 of 60
Service
Ordlista
Föreskrift
Natural Color
För bättre bild
Företagsuppgifter
och copyright
Upplysningar i detta dokument kan komma att ändras utan förvarning.
© 2003 Samsung Electronics Co., Ltd. Alla rättigheter förbehålles.
Återgivning i alla former utan skriftligt tillstånd från Samsung Electronics Co., Ltd. är
strängeligen förbjuden.
Samsung Electronics Co., Ltd. skall ej vara ersättningsansvariga för fel i denna text eller för
skador i samband med eller till följd av att detta material görs tillgängligt, hur det fungerar eller
hur det används.
Samsung
är det registrerade varumärket för Samsung Electronics Co., Ltd.;
Microsoft
,
Windows
och
Windows NT
är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation;
VESA
,
DPMS
och
DDC
är registrerade varumärken tillhöriga Video Electronics Standard Association; Namnet
och logotypen
E
NERGY
S
TAR
är registrerade varumärken som tillhör USA:s miljöskyddsbyrå,
Environmental Protection Agency (EPA). Såsom en partner i E
NERGY
S
TAR
, har Samsung
Electronics Co., Ltd. beslutat att denna produkt håller sig till E
NERGY
S
TAR
:s riktlinjer för
energiutbyte. Alla övriga produktnamn som nämnts i denna text kan vara varumärken eller
registrerade varumärken tillhöriga sina respektive ägare.
Sample
This manual is suitable for devices