Samsung 150N user manual download (Page 6 of 60)

Languages: Swedish
Pages:60
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 6 of 60
Varningsmärken
Ström
Installation
Rengöring
Övrigt
När Ni rengör monitorhöljet eller utsidan på TFT-LCD, så torka med en lätt
fuktad, mjuk trasa.
Spruta inte rengöringsmedel direkt på monitorn.
Använd rent vatten eller en utspädd lösning av rengöringsmedel
tillsammans med en mjuk torkduk.
Om ytan mellan stickkontakten och stiften är dammig eller smutsig,
rengörs den noga med en torr duk.
Smutsiga kontakter kan orsaka elektriska stötar eller brand.
Ställ inte glas med vatten, kemikalier eller metallföremål på
monitorn.
Det kan orsaka skada, elektriska stötar eller brand.
Om främmande föremål hamnar i monitorn, så dra ur kontakten
och ring sedan upp ett
servicekontor
.
Sample
This manual is suitable for devices