Samsung 150N user manual download (Page 58 of 60)

Languages: Swedish
Pages:60
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 58 of 60
Service
Ordlista
Föreskrift
Natural Color
För bättre bild
Företagsuppgifter
och copyright
Mjukvara för naturlig färg "Natural Color" Software
Ett av de nyaste problemen med att använda en dator är att färgen på bilderna som trycks ut på
en skrivare, eller andra bilder som avlästs på en scanner eller via digitalkamera inte är samma
som de som visas på monitorn. "Natural Color" är precis rätt lösning på detta problem. Det är ett
färghanteringssystem som utvecklats av Samsung Electronics i samarbete med Korea
Electronics & Telecommunications Institute (ETRI). Detta system finns enbart till SAMSUNG
monitorer och gör att färgerna på monitorn är desamma som på den tryckta eller avlästa bilden.
För ytterligare information, titta på Hjälp (F1) i dataprogrammet.
Installation av "Natural Color"-programmet
Vill Ni installera programmet för hand, så sätt i CD:n som levereras tillsammans med Samsung-
monitorn i diskettstationen för CD-ROM, klicka på [Start]-knappen i Windows och välj sedan
[Kör]. Skriv D:\color\eng\setup.exe och tryck sedan på <retur>-tangenten.
(Om den diskettstation där CD:n sitter inte betecknas som D:\, så skriv in den
bokstavsbeteckning som gäller.)
Hur man raderar dataprogrammet "Natural Color"
Välj [Inställning]/[Kontrollpanel] på [Start]-menyn och dubbelklicka sedan på [Lägg till/Radera
program].
Välj "Natural Color" från listan och klicka sedan på [Lägg till/Radera]-knappen.
Sample
This manual is suitable for devices