Samsung 150N user manual download (Page 51 of 60)

Languages: Swedish
Pages:60
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 51 of 60
Service
Ordlista
Föreskrift
Natural Color
För bättre bild
Företagsuppgifter
och copyright
Dot Pitch
Bilden på en monitor är sammansatt av röda, gröna och blå punkter (dots). Ju tätare dessa är,
desto högre är upplösningen. Avståndet mellan två punkter av samma färg kallas 'dot pitch' och
mäts i mm.
Vertikalfrekvens
Skärmen måste ritas om flera gånger i sekunden för att skapa och visa en bild för användaren.
Frekvensen per sekund av denna repetition kallas vertikalfrekvens eller 'refresh rate'. Måttenhet:
Hz
Exempel: Om samma ljus upprepas 60 gånger i sekunden, anses detta som 60 Hz. I detta fall
kan man se att skärmen flimrar. För att undvika detta problem, har apparaten en
flimmerfri arbetsfunktion genom att använda en vertikalfrekvens över 70Hz.
Horisontalfrekvens
Den tid det tar att avläsa en rad som binder ihop bildskärmens höger- och vänsterkant vågrätt
kallas horisontalcykel. Dess omvända tal kallas horisontalfrekvens. Måttenhet: kHz.
Interlace (radsprång) och non-interlace (radavläsning)
Att visa de vågräta linjerna på skärmen uppifrån och ned i tur och ordning kallas radavläsning
(eng. non-interlace), medan metoden att visa först udda och sedan jämna linjer i tur och ordning
kallas radsprång (eng. interlace). Non-interlacemetoden används i de flesta monitorer för att
säkerställa en klar och tydlig bild. Interlace är samma metod som används i TV-apparater.
Plug & Play
Detta är en funktion som ger den högsta kvalitén på bildrutan för användaren, genom att den
tillåter datorn och monitorn att utbyta information automatiskt. Denna monitor följer den
internationella standarden VESA DDC för Plug & Play-funktionen.
Upplösning
Antalet vågräta och lodräta punkter som används för att sätta samman bilden på skärmen kallas
"upplösning". Detta antal visar hur exakt bilden återges. En hög upplösning är bra för att utföra
många uppgifter på samma gång, eftersom mera bildinformation kan visas på skärmen.
Exempel: Om upplösningen är 1280 x 1280, betyder det att skärmen består av 1280 vågräta
punkter (horisontell upplösning) och 1280 lodräta linjer (vertikal upplösning).
Sample
This manual is suitable for devices