Samsung 150N user manual download (Page 5 of 60)

Languages: Swedish
Pages:60
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 5 of 60
Varningsmärken
Ström
Installation
Rengöring
Other
Täck inte över ventilerna på monitorns hölje.
Dålig ventilation kan förorsaka att den går sönder eller börjar
brinna.
Sätt monitorn någonstans med låg luftfuktighet och minsta möjliga
damm.
Annars kan det uppstå en elektrisk stöt eller brand inne i monitorn.
Tappa inte monitorn när Ni flyttar den.
Det kan skada produkten eller Er själv.
Placera monitorn på en jämn och stadig yta.
Monitorn kan skada någonting om den faller ner.
Sätt ner monitorn försiktigt.
Den kan bli skadad eller gå sönder.
Lägg inte monitorn med skärmen nedåt.
TFT-LCD-ytan kan bli skadad.
Sample
This manual is suitable for devices