Samsung 150N user manual download (Page 45 of 60)

Languages: Swedish
Pages:60
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 45 of 60
Allmänt
Strömspararen
Förinställningar på
monitorn
Denna monitor har ett inbyggt strömhanteringssystem som kallas PowerSaver. Detta system sparar
energi genom att koppla över monitorn i ett lågenerrgi läge när den inte använts under en viss
tidsperiod.Monitorn återvänder automatiskt till normalt arbete när man flyttar på datormusen eller
trycker ner någon tangent på tangentbordet. För att spara energi, stäng av monitorn när den inte
behövs, eller när ni går ifrån den längre stunder. Strömspararsystemet fungerar med ett VESA
DPMS-kompatibelt videokort som installeras i Er dator. Använd en mjukvarurutin som finns i Er
dator för att installera detta.
Tillstånd
Normalt arbete
Strömsparartillstånd
EPA/ENERGY 2000
Strömbrytare av
(120Vac)
(Strombrytare)
Strömindikatorn
Grönt
Grönt blinkande
Svart
Energikonsumtion
Mindre ä 4
5
W
Mindre ä 2W
Mindre ä 1W
Denna monitor uppfyller kraven enligt EPA E
NERGY
S
TAR
®
samt ENERGY 2000,
när den används tillsammans med en dator utrustad med VESA DPMS-funktion.
Som partner i E
NERGY
S
TAR
®
-programmet har SAMSUNG fastställt att denna
produkt motsvarar E
NERGY
S
TAR
®
-programmets riktlinjer för energiutbyte.
Tillstånd
Normalt arbete
Strömsparartillstånd
EPA/ENERGY 2000
Strömbrytare av
(120Vac)
(Strombrytare)
Strömindikatorn
Grönt
Grönt blinkande
Svart
Energikonsumtion
Mindre ä 4
2
W
Mindre ä 2W
Mindre ä 1W
SyncMaster 170N/171N/172N/173N/173T/193T/191T plus
SyncMaster 191N/192N/193N
Tillstånd
Normalt arbete
Strömsparartillstånd
EPA/ENERGY 2000
Strömbrytare av
(120Vac)
(Strombrytare)
Strömindikatorn
Grönt
Grönt blinkande
Svart
Energikonsumtion
Mindre ä 2W
Mindre ä 1W
Mindre ä 30W
SyncMaster 150N/151N/152N/153T
Sample
This manual is suitable for devices