Samsung 150N user manual download (Page 4 of 60)

Languages: Swedish
Pages:60
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 4 of 60
Varningsmärken
Ström
Installation
Rengöring
Övrigt
Ställ in PC:n på DPMS, när den inte används under längre tidsperioder. Om
Ni använder skärmsläckare, så ställ in den på aktiv skärm.
Använd inte en trasig eller lös kontakt.
Det kan orsaka elektriska stötar eller eldsvåda.
Håll inte i sladden när Ni drar ur kontakten, eller rör vid kontakten
med våta händer.
Det kan orsaka elektriska stötar eller eldsvåda.
Använd bara en ordentligt jordad kontakt och uttag (honuttag).
En otillräcklig jordkontakt kan orsaka elektriska stötar eller skada
apparaten.
Böj inte för hårt på sladden eller kontakten eller lägg tunga föremål
på dem, som skulle kunna göra skada.
Om man inte undviker detta, kan det orsaka elektriska stötar eller
eldsvåda.
Dra ur stickkontakten vid oväder eller när det blixtrar, eller om
monitorn inte ska användas under en längre tid.
Om man inte gör det, kan det orsaka elektriska stötar eller
eldsvåda.
Koppla inte in för många förlängningssladdar till samma uttag.
Det kan förorsaka eldsvåda.
Sample
This manual is suitable for devices