Samsung 150N user manual download (Page 31 of 60)

Languages: Swedish
Pages:60
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 31 of 60
Kontrollista
Frågor och svar
Kontroll via det
inbyggda
testprogrammet
Monitorn har ett inbyggt testprogram som gör att Ni kan kontrollera att den fungerar
ordentligt. Om monitorn och datorn är rätt ikopplade men monitorn fortfarande är mörk och
strömindikatorn blinkar, kör man monitorns automatiska testprogram på följande sätt:
1.
Stäng av både datorn och monitorn.
2.
Dra ur videokabeln från baksidan på datorn.
3.
Sätt på monitorn.
Om monitorn fungerar som den ska, kommer ni att se en ruta med kant och text inuti,
som på följande bild.
En röd, en grön och en blå fyrkant finns också innanför ramen.
Om någon av dessa fyrkanter inte visar sig, är det något problem med monitorn. Den
här rutan blir också synlig under normalt arbete om videokabeln lossnar eller blir
skadad.
4.
Stäng av Monitorn och koppla in videokabeln och sätt sedan på både datorn och monitorn.
Om monitorn fortfarande är tom efter föregående procedur, titta då på videons
kontrollprogram och på datasystemet, monitorn fungerar normalt.
Om det är något fel på input-signalen, kommer ett meddelande på skärmen, eller
skärmen blir tom trots att lysdiodsignalen för eltillförseln fortfarande lyser. Meddelandet
kan visa att monitorn är för långt borta för avsökning, eller att Ni måste kontrollera
signalkabeln.
Var och hur monitorn är placerad kan påverka dess kvalité och prestanda.
1.
Om det finns några bashögtalare nära monitorn, koppla ur och flytta dessa till ett annat rum.
2.
Tag bort alla elektroniska apparater som t ex radioapparater, fläktar, klockor och telefoner
som finns inom en meters avstånd från monitorn.
Sample
This manual is suitable for devices