Samsung 150N user manual download (Page 3 of 60)

Languages: Swedish
Pages:60
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 3 of 60
Varningsmärken
Ström
Installation
Rengöring
Övrigt
Var vänlig läs följande säkerhetsFöreskrift. De ska se till att varken apparaten eller dess
användare skadas.
Förbjudet
Det är viktigt att alltid läsa och förstå det här
Montera ej bort
Dra ut kontakten ur väggen
Vidrör inte
Jordad kontakt för att förhindra elektriska stötar
Sample
This manual is suitable for devices