Samsung 150N user manual download (Page 27 of 60)

Languages: Swedish
Pages:60
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 27 of 60
Kontrollista
Frågor och svar
Kontroll via det
inbyggda
testprogrammet
Innan Ni ringer efter service, kontrollera informationen i denna del av handboken för att se
om Ni kan lösa problemet själv. Om Ni fortfarande behöver hjälp så var vänlig ring
telefonnumret på garantikortet,
telefonnumret i informationsdelen, eller kontakta Er
återförsäljare
.
Allmänt
|
För Multimedia modellen
Allmänt
Symtom
Kontrollista
Lösning
Det finns ingen bild
på skärmen. Jag kan
inte sätta på
monitorn.
Sitter sladden i ordentligt?
Kontrollera om sladden sitter i
kontakten och om det finns ström.
Kan Ni se "
Ej Ansluten.
Kontrollera kabel
" på
bildskärmen?
(Ansluten med D-sub-kabeln)
Kontrollera om datorn är korrekt
ansluten.
(Ansluten med DVI-
kabeln)
Om du fortfarande ser ett
(fel)meddelande på skärmen när
bildskärmen är korrekt ansluten,
kontrollera om bildskärmens status
är inställd på analog. Tryck på
Source-knappen (källa) för att låta
bildskärmen dubbelkontrollera den
ingående signalkällan.
Om strömmen är på, starta om
datorn för att titta på den första
bildrutan (den för inloggning) Ni
ser.
Om den första bildrutan (för
inloggning) visar sig, så starta upp
datorn i rätt läge ("safe mode" för
Windows ME/2000/XP) och byt
sedan videokortets frekvens.
(Se
förinställda monitor lägen
)
Obs: Om startrutan (för inloggning)
inte visar sig, ska Ni kontakta ett
servicekontor
eller Er försäljare.
Kan ni se texten "
Videoläge ej
supporterrad
"?
Detta meddelande visas när signalen
från videokortet överstiger de högsta
värdena för upplösning och frekvens
som monitorn rätt kan hantera.
Justera siffrorna för upplösning och
frekvens till de max tal som gäller för
monitorn.
Det finns ingen bild på skärmen.
Blinkar el-indikatorlampan på
monitorn med en sekunds
mellanrum?
Monitorn står på PowerSave och
sparar ström.
Tryck på någon tangent på
tangentbordet eller flytta på musen
för att aktivera monitorn och
återställa bilden på skärmen.
Ansluten med DVI-kabeln?
Skärmen kan bli blank om du startar
systemet innan du anslutit DVI-
kabeln, eller om du kopplat från och
sedan återanslutit DVI-kabeln medan
systemet är igång, eftersom vissa
typer av grafikkort inte skickar ut
videosignaler. Anslut DVI-kabeln och
starta sedan om systemet.
Sample
This manual is suitable for devices