Samsung 150N user manual download (Page 25 of 60)

Languages: Swedish
Pages:60
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 25 of 60
Anslutning av
monitorn
Installation av
drivrutinen för
monitor
Byta ut foten /
Ta bort foten
Ta bort foten
1.
Stäng av bildskärmen och drag ut nätsladden.
2.
Placera bildskärmen upp och ner på en platt yta med en kudde under för att inte skada LCD-
skärmen.
3.
Ta bort de två skruvarna och avlägsna sedan foten från LCD-bildskärmen.
Montera en fot
Obs!: Denna bildskärm accepterar en 100mm x 100mm VESA-kompatibel monteringskonsol.
1.
Bakhöljets monteringsfäste
2.
Monteringskonsol
Passa in monteringskonsolen med hålen i bakhöljets monteringsfäste och fäst med de fyra skruvar
som medföljde den vertikala eller horisontella armen, väggmontaget eller annan fot.
Sample
This manual is suitable for devices