Samsung 150N user manual download (Page 23 of 60)

Languages: Swedish
Pages:60
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 23 of 60
10.
Installationen av bildskärmens körprogram är klar.
Microsoft
®
Windows
®
2000 OperativSystem
När Ni kan se texten "Digital signature not found" (Digital signatur ej påträffad) på
monitorn, så följ anvisningarna nedan:
1.
Välj "
OK
"-knappen på "
Sätt i CD
"-rutan.
2.
Klicka på "
Bläddra
"-knappen på "
Önskad fil
"-rutan.
3.
Välj A:(D:\Driver) och klicka sedan på "
Öppna
" -knappen och därefter "
OK
"-knappen.
Guide för manuell installation av monitorn
1.
Klicka på "
Starta
", "
Inställning
", "
Kontrollpanelen
".
2.
Dubbelklicka på "
Visa
" -ikonen.
3.
Välj fliken "
Inställningar
" och klicka sedan på "
Avancerad
"
4.
Välj "
Monitor
".
5.
Klicka på "
Drivrutin
" och sedan på "
Uppdatera drivrutin
" och därefter på "
Nästa
"-knappen.
6.
Välj "Visa en lista på kända drivrutiner för denna apparat så att jag kan välja en särskild
drivrutin" och klicka sedan på "
Nästa
" och därefter "
Har diskett
".
7.
Klicka på "
Bläddra
"-knappen och välj därefter A:(D:\Driver).
8.
Klicka på "
Öppna
"-knappen, och sedan på "
OK
".
9.
Välj Er monitormodell och klicka på "
Nästa
"-knappen, och sedan på följande "
Nästa
" knapp.
10.
Klicka på "
Avsluta
"-knappen och sedan på "
Stäng
"-knappen.
Om Ni sedan ser rutan med texten "Digital signatur ej påträffad" så klicka på "
Ja
"-
knappen. Därefter klickar Ni på "
Avsluta
"-knappen och sedan på "
Stäng
"-knappen.
Fall 1:
Om knappen "Egenskaper" är inaktiv, innebär det att Er monitor är rätt konfigurerad.
Var god avsluta installationen.
Fall 2:
Om knappen "Egenskaper" är aktiv, klickar Ni på denna.
Följ sedan nedanstående steg i tur och ordning.
Microsoft
®
Windows
®
Millennium OperativSystem
1.
Klicka på "
Starta
", "
Inställning
", "
Kontrollpanelen
".
2.
Dubbelklicka på "
Visa
" -ikonen.
3.
Välj fliken "
Inställningar
" och klicka på knappen "
Avancerade egenskaper
".
4.
Välj fliken "
Bildskärm
".
5.
Klicka på "
Ändra
" knappen under "
Bildskärmstyp
".
6.
Välj "
Ange var drivrutinen finns
".
7.
Välj "
Visa en lista på alla drivrutinerna på en särskild plats…
" och klicka sedan på
"
Nästa
".
Sample
This manual is suitable for devices