Samsung 150N user manual download (Page 21 of 60)

Languages: Swedish
Pages:60
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 21 of 60
Anslutning av
monitorn
Installation av
drivrutinen för
monitor
Byta ut foten / Ta
bort foten
Windows XP
|
Windows 2000
|
Windows Me
|
Windows NT
|
Linux
När operativsystemet för monitorns drivrutin säger till, sätt in CD:n som medföljer
monitorn. Installation av en drivrutin skiljer sig lite från ett operativsystem till ett
annat. Följ instruktionerna som hör till det operativsystem Ni har.
Gör iordning en tom CD och ladda ner drivrutinens programfil på följande Hemsidor på
Internet:
Hemsidor på Internet :
(Worldwide)
(endast i USA)
Microsoft
®
Windows
®
XP OperativSystem
1.
Sätt in CD:n i CD-ROM stationen.
2.
Klicka på "
Börja
" - "
Kontrollpanel
" och clicka sedan på ikonen "
Utseende och teman
".
3.
Klicka på "
Visa
"-ikonen och välj fliken "
Inställningar
"; klicka därefter på "
Avancerade
".
4.
Klicka på knappen "
Karaktäristika
" på fliken "
Bildskärm
" och välj fliken "
Körprogram
".
Sample
This manual is suitable for devices