Samsung 150N user manual download (Page 17 of 60)

Languages: Swedish
Pages:60
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 17 of 60
Anslutning av
monitorn
Installation av
drivrutinen för
monitor
Byta ut foten / Ta
bort foten
Installation-Allmänt
1.
Koppla elsladden för monitorn till eluttaget på baksidan av datorn.
Sätt i monitorsladden i en närbelägen väggkontakt.
2.
Anslut den medföljande datakabeln till 15-stifts D-sub kontakten på bildskärmens baksida.
3.
Anslut bildskärmen till Macintosh-datorn med D-SUB-anslutningskabeln.
4.
Om du har en äldre Macintosh-modell, måste du ansluta bildskärmen med en speciell Mac-
adapter.
5.
Sätt på datorn och monitorn. Om monitorn visar en bild, är installationen klar.
Installation-För Multimedia modellen (Tillvalsmöjlighet)
1.
Anslut multimedia-fotens strömsladd till multimedia-fotens strömport på bildskärmens baksida.
2.
Koppla en ljudkabel från från ljudkällan in (d v s ljudkort, datorn, eller CD-stationen)
3.
Om Ni vill lyssna i enrum, så koppla in hörlurarna här
SyncMaster 170N/171N/172N/173N/191N/192N/193N/150N/151N/152N
Sample
This manual is suitable for devices