Samsung 150N user manual download (Page 15 of 60)

Languages: Swedish
Pages:60
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 15 of 60
Anslutning av
monitorn
Installation av
drivrutinen för
monitor
Byta ut foten / Ta
bort foten
Installation-Allmänt
1.
Koppla elsladden för monitorn till eluttaget på baksidan av datorn. Sätt i monitorsladden i en
närbelägen väggkontakt.
2-1.
Använda D-sub-anslutningen (analog) på videokortet.
Anslut den medföljande datakabeln till 15-stifts D-sub kontakten på bildskärmens baksida.
2-2.
Använda DVI-anslutningen (digital) på videokortet.
Koppla DVI-kabeln till DVI-porten på monitorns baksida.
3.
Ansluten till en Macintosh
Anslut bildskärmen till Macintosh-datorn med D-SUB-anslutningskabeln.
4.
Om du har en äldre Macintosh-modell, måste du ansluta bildskärmen med en speciell Mac-
adapter.
5.
Sätt på datorn och monitorn. Om monitorn visar en bild, är installationen klar.
Skärmen kan bli blank beroende på vilken typ av videokort du använder, om du samtidigt ansluter
både D-sub- och DVI-kablar till datorn.
Om du anslutit bildskärmen korrekt med DVI-anslutningen men ändå får en blank eller suddig
skärm, kontrollera då om bildskärmens status är inställd på analog. Tryck på Source-knappen
(källa) för att låta bildskärmen dubbelkontrollera den ingående signalkällan.
SyncMaster 173T/193T/191T plus/153T
Sample
This manual is suitable for devices