Samsung 150N user manual download (Page 11 of 60)

Languages: Swedish
Pages:60
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 11 of 60
Packa upp
Framsidan
Baksidan
1. Auto-knappen
Aktivera automatisk justering.
2.
Avsluta-knappen
Använd den här knappen för att avsluta den aktiva menyn eller OSD
(On Screen display).
Source-knapp
När du trycker på Source-knappen, och sedan väljer videosignalen
medan OSD är avstängt.
(Om du väljer digitalt läge, måste du ansluta bildskärmen till
grafikkortet med en digital port som använder DVI-kabeln.)
3.
MagicBright-knappen
MagicBright är en ny bildskärmsfunktion som erbjuder en dubbelt så
ljusstark och skarp visningskvalitet jämfört med befintliga
bildskärmar. Funktionen tillhandahåller den ljusstyrka och
upplösning som passar bäst för att läsa text, surfa på Internet eller
titta på multimedia-animeringar för att tillgodose skiftande
användarbehov. Användaren kan lätt välja ett av tre
förkonfigurerade alternativ för ljusstyrka och upplösning genom att
helt enkelt klicka på en av kontrollknapparna för MagicBright, som
sitter på bildskärmens framsida.
4.
Justeringsknappar
De här knapparna är till för att markera och justera saker på menyn.
5.
Menyknapp
Använd den här knappen för att öppna OSD och aktivera något som
har markerats på menyn.
6.
Strömbrytare
Använd den här knappen för att sätta på och stänga av monitorn.
7.
Strömindikator
Den här lampan visar grönt ljus under normal funktion, och ändras
till gult när man gör justeringar.
Anm.
: Se
Strömspararen
som beskrivs i handboken, för ytterligare information om energisparande
funktioner. För att spara ström stängs monitorn av när den inte används eller när man lämnar den
under längre stunder.
SyncMaster 173T/193T/191T plus/153T
Sample
This manual is suitable for devices