Samsung 150N user manual download (Page 60 of 60)

Languages: Hungarian
Pages:60
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 60 of 60
Szerviz
Feltételek
Szabályzatok
Natural Color
Jobb kijelzéshez
Fennhatóság
Az itt közölt információ figyelmeztetés nélkül változhat.
© 200
3
Samsung Electronics Co., Ltd. Minden jog fenntartva.
Bármilyen formában történ
ő
reprodukálás a Samsung Electronics Co., Ltd. irásos engedélye nélkül,
szigorúan tilos.
A Samsung Electronics Co., Ltd. nem vonható felel
ő
sségre az esetleges hibákért ebben az
anyagban, vagy ennek az anyagnak a használatából ered
ő
vagy a kivitelezéséb
ő
l következ
ő
károsodásért.
A Sumsang a Samsung Electronics Co., Ltd regisztrált védjegye ; a Microsoft, Windows, Widows
NT a Microsoft Corporation regisztrált védjegye; a VESA, a DMPS és a DDC a Video Electronics
Standard Association regisztrált védjegye; az E
NERGY
S
TAR
név és logo az U.S. Environmental
Protection Agency (EPA) regisztrált védjegye. Mint E
NERGY
S
TAR
Társ, a Samsung Electronics Co.,
Ltd. meghatározza, hogy ez a termék eleget tesz az E
NERGY
S
TAR
el
ő
irásainak az energia
hatásosságot illet
ő
en. Minden más itt emlitett termék a tulajdonosaiknak a névjegyzéke, vagy
regisztrált névjegyzéke.
Sample
This manual is suitable for devices