Samsung 150N user manual download (Page 51 of 60)

Languages: Hungarian
Pages:60
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 51 of 60
Feltételek
Natural Color
Jobb kijelzéshez
Pont mérték
A monitoron látható kép piros, zöld és kék pontokból áll. Minél közelebb vannak a pontok, annál
magasabb a rezolució. Az azonos szin
ű
két pont közötti távolság a Pont mérték. Egység: mm
Függ
ő
leges frekvencia
A képerny
ő
nek
ű
jra kell rajzolódnia másodpercenként nagyon sokszor, hogy egy kijelzést
teremtsen és azt a használó személynek kijelezze. Ennek a másodpercenkénti ismétl
ő
désnek a
frekvenciáját a Függ
ő
leges frekvenciának vagy Felfrissit
ő
mértéknek nevezik. Egység: Hz
Például: Ha ugyanaz a fény ismétli önmagát másodpercenként 60-szor, ezt 60Hz-nek veszik.
Ebben az esetben észrevehet
ő
a képerny
ő
vibrálása. Ennek a problémának az
elkerülésére a Vibrálás-mentes Mód használatos, a 70Hz feletti függ
ő
leges frekvencia
használatával.
Vizszintes frekvencia
A jobb szélt a bal széllel összeköt
ő
egy vonal szkeneléséhez szükséges id
ő
t a Vizszintes
Ciklusnak nevezik. A Vizszintes Ciklus inverzális számát a Vizszintes Frekvenciának nevezik.
Egység: kHz
Egybekötött és Nem-egybekötött Módszer
A képerny
ő
tetejét
ő
l az aljáig látható vizszintes vonalak sorban történ
ő
kijelzése a Nem-
egybekötöt Módszer, amig a páratlan, aztán a páros számú vonalak váltakozó kijelzése az
Egybekötött Módszer. A Nem-egybekötött Módszert használják a legtöbb monitornál, a tiszta kép
biztositására. Az Egybekötött Módszer ugyanaz, mint amit a televiziókban használnak.
Kösd be és M
ű
ködik
Ez a funkció a legjobb min
ő
ség
ű
képerny
ő
t adja azáltal, hogy a számitógépnek és a monitornak
lehet
ő
vé teszi az automatikus információváltást. Ez a monitor követi a VESA DDC nemzetközi
szabványokat a Kösd be és M
ű
ködik funkcióra.
Rezolució
A képerny
ő
n megjelen
ő
képek készitésére használt vizszintes és függ
ő
leges pontok számát
rezoluciónak nevezik . Ez a szám jelenti a kijelz
ő
pontosságát. A magas rezolució a többszörös
feladatok elvégzésére nagyon megfelel, mivel igy több kép információt lehet a képerny
ő
n
feltüntetni.
Példa: Ha a rezolució
1
024 x 768, ez azt jelenti, hogy a kép
1
024 vizszintes pontból (vizszintes
rezolució) és 768 függ
ő
leges vonalból (függ
ő
leges rezolució) tev
ő
dik össze.
Szerviz
Szabályzatok
Fennhatóság
Sample
This manual is suitable for devices