Samsung 150N user manual download (Page 48 of 60)

Languages: Hungarian
Pages:60
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 48 of 60
Magyar > F
ő
cimek > El
ő
irások > Eredeti Id
ő
zit
ő
Módok
Általános
Áram-megtakaritó
Eredeti Id
ő
zit
ő
Módok
Ha a számitógépb
ő
l átutalt jelzés megegyezik a következ
ő
Eredeti Id
ő
zit
ő
Módokkal, a képerny
ő
automatikusan módositva lesz. Ha azonban a jelzés különbözik, a képerny
ő
üres lesz, még akkor
is,ha az áram LED rajta van. Forduljon a video kártya kézikönyvhöz és a képerny
ő
t a
következ
ő
képpen módositsa.
1. Táblázat. Eredeti Id
ő
zit
ő
Módok
Kijelz
ő
Mód
Vizszintes
Frekvencia
(kHz)
Függ
ő
leges
Frekvencia
(Hz)
Pixel Óra
(MHz)
Szink
Polaritás
(H/V)
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
IBM, 640 x 350
31,469
70,086
25,175
+/-
IBM, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+,-/+,-
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
Vizszintes Frekvencia
A jobb szélt a bal széllel összeköt
ő
egy vonal szkeneléséhez szükséges
id
ő
t a Vizszintes Ciklusnak nevezik és a Vizszintes Ciklus inverzális
számát a Vizszintes Frekvenciának nevezik. Egység: kHz
Függ
ő
leges Frekvencia
Úgy mint a fluorescent lámpánál, a képerny
ő
nek ismételnie kell ugyanazt
a kijelz
ő
t másodpercenként nagyon sokszor, hogy azt a használó
személynek kijelezze. Ennek az ismétl
ő
désnek a frekvenciáját a
Függ
ő
leges frekvenciának vagy Felfrissit
ő
mértéknek nevezik. Egység:
Hz
SyncMaster 153T/150N/151N152N
Sample
This manual is suitable for devices