Samsung 150N user manual download (Page 46 of 60)

Languages: Hungarian
Pages:60
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 46 of 60
Magyar > F
ő
cimek > El
ő
irások > Áram-megtakaritó
Általános
Áram-
megtakaritó
Eredeti Id
ő
zit
ő
Módok
Ebben a monitorban egy beépitett áram-kezelési rendszer van, amit Áram-megtakaritónak
neveznek.Ez a rendszer energiát takarit meg avval, hogy a monitort az csökkentett-áram módba
kapcsolja amikor egy bizonyos ideig nincs használatban. A monitor automatikusan visszatér a
normális m
ő
ködéshez, amikor megmozditják az egeret, vagy lenyomnak egy billenty
ű
t a
billenty
ű
zeten. Energia megtakaritás céljából kapcsolja KI a monitort amikor nem használja, vagy ha
hosszabb id
ő
re felügyelet nélkül hagyják. Az Áram-megtakaritó rendszer a számitógépbe telepitett
VESA DPMS-nek megfelel
ő
video kártyával m
ű
ködik. Használja a gépébe telepitett szoftver
segédprogramot ennek az eljárásnak a beállitására.
Státusz
Rendes
M
ű
ködés
Áram- megtakatitó funkció mód
(EPA/ENERGY2000)
Áram lekapcsoló
(120Vac)
(Áramjelz
ő
/Bekapcsoló
gomb)
Áram jelz
ő
Zöld
Zöld,Villogás
Fekete
Áramfogyasztás
Kevesebb mint
30W
Kevesebb mint 2 W
Kevesebb mint 1 W
Ez a monitor EPA E
NERGY
S
TAR
® -nak megfelel
ő
és az ENERGY2000-nek
megfelel
ő
ha a VESA DPMS funkcióképességgel ellátott számitógéppel
használják. Mint az E
NERGY
S
TAR
®, SAMSUNG megállapitotta hogy ez a termék
eleget tesz az E
NERGY
S
TAR
® el
ő
irásainak az energia eredményességre
vonatkozóan.
SyncMaster 150N/151N/152N/153T
Sample
This manual is suitable for devices