Samsung 150N user manual download (Page 31 of 60)

Languages: Hungarian
Pages:60
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 31 of 60
Ellen
ő
rz
ő
lista
Kérdések és
válaszok
Saját ellen
ő
rzési
lehet
ő
ség
Saját ellen
ő
rzési lehet
ő
ség
|
Figyelmeztetés
|
Környezet
|
Hasznos tippek
A monitor saját ellen
ő
rzési lehet
ő
séget ad, amivel lehet
ő
vé teszi, hogy ellen
ő
rizze
a monitor helyes m
ő
ködését.
1
.
Kapcsolja le a számitógépet és a monitort.
2.
Húzza ki a video kábelt a számitógép hátuljából.
3.
Kapcsolja be a monitort.
Ha a monitor rendesen m
ű
ködik, egy bekeretezett kockát lát, aminek a közepén a
következ
ő
illusztráció szerinti szöveg látható:
A három kocka a kereten belül piros, zöld vagy kék szin
ű
.
Ha bármelyik kocka hiányzik, az azt jelenti hogy probléma van a monitorral. Ez a kocka
normális m
ű
ködéskor is megjelenik, ha a video kábelt kiiktatják, vagy megrongálódik.
4.
Kapcsolja le a monitort és kösse be ujra a video kábelt; utána kapcsolja fel a számitógépet és
a monitort.
Ha a monitor képerny
ő
je üres marad az el
ő
bbi eljárás alkalmazása után, ellen
ő
rizze a
video vezérl
ő
t és a számitógép rendszert; a monitor megfelel
ő
en m
ű
ködik.
Ha valami baj van a bevitel jelzésnél, felirás jelenik meg a képerny
ő
n, vagy a képerny
ő
üres lesz, annak ellenére, hogy a LED áramjelz
ő
m
ő
ködik. Ezek arra utalhatnak, hogy a
monitor a szkenelés tartományon kivül van, vagy a jelzés kábelt kell ellen
ő
rizni.
A monitor min
ő
ségét és egyéb jellemz
ő
it befolyásolhatja, hogy milyen helyen és
helyzetben használják.
1
.
Ha hanger
ő
sit
ő
k vannak a monitor közelében, húzza ki a dugót és vigye át azokat egy másik
szobába.
2.
Vigyen el minden elektromos készüléket mint pl rádiót, ventillátort, órát, telefont a monitor
körüli egy méteres körzetb
ő
l.
Sample
This manual is suitable for devices