Samsung 150N user manual download (Page 11 of 60)

Languages: Hungarian
Pages:60
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 11 of 60
Kipakolás
El
ő
l
Hátul
1.
Automata gomb
HasznÆlja ezt a gombot a k°zvetlen hozzÆfØrØs automatikus
beÆllitÆsÆra.
2.
KilØpØs gomb
HasznÆlja ezt a gombot ha az aktiv menüb
ő
l vagy a KK-b±l ki akar
lØpni.
2.
Source (ForrÆs) gomb
A Source (ForrÆs) gomb megnyomÆsÆval lehet kivÆlasztani a Video
jelet az OSD kikapcsolt ÆllapotÆban. (Ha a JelforrÆs gomb
megnyomÆsÆval megvÆltoztatja a bemeneti m±dot, a kØperny
ő
k°zepØn megjelen
ő
üzenet kijelzi az aktuÆlisan kivÆlasztott m±dot ²
anal±g vagy digitÆlis bemeneti jel.)
MegjegyzØs:
A DigitÆlis üzemm±d kivÆlasztÆsa esetØn a monitort a
grafikus kÆrtyÆhoz a DVI kÆbel seg³tsØgØvel kell egy digitÆlis porthoz
csatlakoztatni.
3.
MagicBright gomb
A MagicBright egy œj monitor-funkci±, amellyel a kØperny
ő
megjelen³tØsØnek fØnyereje Øs tisztasÆga kØtszer jobb, mint a korÆbbi
monitorok esetØben. A megjelen³tØs fØnyereje Øs felbontÆsa mindig a
legmegfelel
ő
bb a sz°veges, internetes vagy multimØdiÆs animÆci±s
cØlokra, a felhasznÆl± vÆltoz± igØnyei szerint. A felhasznÆl± hÆrom
el
ő
re beÆll³tott fØnyer
ő
Øs felbontÆs opci± k°zül vÆlaszthat; elØg csupÆn
a monitor el
ő
lapjÆn talÆlhat± MagicBright szabÆlyoz±gombok
valamelyikØt megnyomni.
4.
M°dositÆsi gombok
Ezzekkel a gombokkal kivÆlaszthatja Øs m±dosithatja a menüben lØv
ő
tØteleket.
5.
Menü gomb
HasznÆlja ezt a gombot a KK megnyitÆsÆra Øs a kivÆlasztott menü-tØtel
aktivÆlÆsÆra.
6. `ramjelz
ő
/Bekapcsol°
gomb
Ez a lÆmpa z°ld fØnnyel Øg normÆlis hasznÆlatkor Øs sÆrgÆn villog
amikor a monitor menti a vÆltoztatÆsokat.
7.
Bekapcsol° gomb
Ezzel a gombbal lehet a monitort bekapcsolni Øs kikapcsolni.
MegjegyzØs:
TovÆbbi informÆci±Ørt lÆsd a kØzik°nyvben az
`ram-megtakarit±
leirÆsÆt az Æram-
megtakarit± funkci±kr±l. Energia megtakaritÆs cØljÆb±l kapcsolja LE a monitort amikor
hosszabb ideig nem hasznÆlja.
SyncMaster 173T/193T/191T plus/153T
Sample
This manual is suitable for devices