Samsung 150N user manual download (Page 9 of 60)

Languages: Lithuanian
Pages:60
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 9 of 60
Monitorius ir stovas
Į
sitikinkite, jog j
ū
s
ų
monitoriaus pakuot
ė
je yra
toliau i°vardyti elementai. Jei ko nors tr
ū
ksta,
kreipkit
ė
s
į
savo prekybos atstov
ą
.
Maitinimo laidas
Signalo laidas
Greito parengimo instrukcija
Garantijos kortel
ė
(Yra ne visose rinkose)
Instrukcija vartotojui ir Tvarkykl
ė
s
į
diegimo kompaktinis diskas
Pasukamo stovo
į
diegimo kompaktinis
diskas(papildomas)
Daugialyp
ė
s terp
ė
s modeliui (papildomas)
Daugialyp
ė
s terp
ė
s stovas su garsiakalbiais
(Paprastas stovas arba pasukamas ant °ono stovas ir
vaizdo pasukimo programin
ė
į
ranga)
Garso kabelis
I°pakavimas
I° priekio
I° galo
SyncMaster 170N/171N/172N/173N/191N/192N/193N/150N/151N/152N
Sample
This manual is suitable for devices