Samsung 150N user manual download (Page 7 of 60)

Languages: Lithuanian
Pages:60
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 7 of 60
Jei ilg
ą
laik
ą
°i
ū
rite
į
nekintant
į
ekran
ą
, gali susidaryti liekamojo
vaizdo efektas arba vaizdas gali susilieti.
!
Jei ilgesn
į
laik
ą
b
ū
site ne prie monitoriaus,
į
junkite energijos
taupymo re°im
ą
arba nustatykite judant
į
ekrano u°sklandos
paveiksl
ė
l
į
.
Sample
This manual is suitable for devices