Samsung 150N user manual download (Page 59 of 60)

Languages: Lithuanian
Pages:60
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 59 of 60
Aptarnavimas
Terminai
Kontrol
ė
s
Natural Color
Geresniam
vaizdavimui
Oficial
ū
s
pareiškimai
Geresniam vaizdavimui
1
.
Sureguliuokite kompiuterio raišk
ą
ir ekrano atk
ū
rimo dažn
į
(vertikaliosios skleistin
ė
s dažn
į
)
kompiuterio valdymo pulte, kaip aprašyta toliau, kad gal
ė
tum
ė
te m
ė
gautis geriausia
vaizdo kokybe. Vaizdo kokyb
ė
gali b
ū
ti nevienoda, jei geriausia vaizdo kokyb
ė
neužtikrinama iki TFT skyst
ų
j
ų
kristal
ų
ekrano.
Raiška:
1
280 x
1
024
Vertikaliosios skleistin
ė
s dažnis (atk
ū
rimo dažnis): 60 Hz
2.
Šiame gaminyje panaudotas TFT skyst
ų
j
ų
kristal
ų
ekranas, pagamintas naudojant
sud
ė
ting
ą
puslaidininki
ų
technologij
ą
, kurios tikslumas didesnis nei 99,999%. Ta
č
iau
retkar
č
iais gali b
ū
ti pastebimi ryšk
ū
s RAUDONOS, ŽALIOS, M
Ė
LYNOS ir BALTOS
spalvos taškai, taip pat retkar
č
iais galima pasteb
ė
ti juodus taškus. Tai n
ė
ra blogos
kokyb
ė
s požymis ir gamin
į
galima naudoti nejau
č
iant diskomforto.
Pavyzdžiui, šio gaminio TFT skyst
ų
j
ų
kristal
ų
ekrane yra 3.932.
1
60 tašk
ų
.
3.
Valydami monitoriaus išor
ę
ir ekrano pavirši
ų
, naudokite nedidel
į
rekomenduojamo valiklio
kiek
į
ir nupoliruokite minkštu sausu skudur
ė
liu. Valydami skyst
ų
j
ų
kristal
ų
ekrano srit
į
,
nespauskite, tik švelniai nutrinkite nešvarumus. Jei paspausite pernelyg stipriai, ekrane
gali atsirasti d
ė
m
ė
.
4.
Jei nesate patenkinti vaizdo kokybe, galite j
ą
pagerinti, atlikdami "automatinio
sureguliavimo funkcij
ą
" ekrane, kuris atvaizduojamas paspaudus lango uždarymo
mygtuk
ą
. Jei po automatinio sureguliavimo teb
ė
ra matomi triukšmai, naudokite
TIKSLAUS/GRUBAUS sureguliavimo funkcij
ą
.
5. Jei ilg
ą
laik
ą
ži
ū
rite
į
nekintant
į
ekran
ą
, gali susidaryti liekamojo vaizdo efektas arba
vaizdas gali susilieti.
Jei ilgesn
į
laik
ą
b
ū
site ne prie monitoriaus,
į
junkite energijos taupymo režim
ą
arba
nustatykite judant
į
ekrano užsklandos paveiksl
ė
l
į
.
Sample
This manual is suitable for devices