Samsung 150N user manual download (Page 58 of 60)

Languages: Lithuanian
Pages:60
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 58 of 60
Aptarnavimas
Terminai
Kontrol
ė
s
Natural Color
Geresniam
vaizdavimui
Oficial
ū
s
pareiškimai
Natural Color Programin
ė
į
ranga
Viena pastar
ų
j
ų
problem
ų
naudojant kompiuterius yra tai, jog spausdintuvu išspausdint
ų
arba
skenuot
ų
su skeneriu ar nufotografuot
ų
skaitmeniniu fotoaparatu paveiksl
ė
li
ų
spalvos neatitinka
monitoriuje vaizduojam
ų
.
Natural Color programin
ė
į
ranga pukiai išsprendžia ši
ą
problem
ą
. Tai spalv
ų
tvarkymo sistema,
kuri
ą
suk
ū
r
ė
Samsung Electronics kartu su Korea Electronics & Telecommunications Research
Institute (ETRI). Ši sistema naudojama tik Samsung monitoriuose ir užtikrina, kad paveiksl
ė
li
ų
spalvos monitoriuje tiksliai atitikt
ų
išspausdint
ų
arba skenuot
ų
paveiksl
ė
li
ų
spalvas.
Išsamesn
ė
s informacijos ieškokite programin
ė
s
į
rangos Pagalbos sistemoje (F
1
).
Kaip
į
diegti Natural Color programin
ę
į
rang
ą
Į
d
ė
kite su Samsung monitoriumi pateikt
ą
kompaktin
į
disk
ą
į
kompiuterio CD-ROM kaupikl
į
.
Netrukus pamatysite
į
žangin
į
programos
į
diegimo lang
ą
. Spragtel
ė
kite Natural Color
į
žanginiame ekrane, kad
į
diegtum
ė
te Natural Color programin
ę
į
rang
ą
. Kad
į
diegtum
ė
te
program
ą
rankiniu b
ū
du,
į
d
ė
kite su Samsung monitoriumi pateikt
ą
kompaktin
į
disk
ą
į
kompiuterio CD-ROM kaupikl
į
, spragtel
ė
kite Windows sistemoje [Start] mygtuk
ą
ir tuomet
[Run...].
Į
rašykite D:\color\eng\setup.exe ir paspauskite klaviš
ą
.
(Jei kaupiklis, kuriame
į
d
ė
tas kompaktinis diskas yra ne D:\,
į
rašykite atitinkam
ą
kaupiklio raid
ę
.)
Kaip pašalinti Natural Color programin
ę
į
rang
ą
[Start] meniu pasirinkite [Settings]/[Control Panel] ir tuomet dukart spragtel
ė
kite [Add/Remove
Programs].
Pasirinkite
į
diegt
ų
program
ų
s
ą
raše Natural Color ir tuomet spragtel
ė
kite [Add/Remove]
mygtuk
ą
.
Sample
This manual is suitable for devices