Samsung 150N user manual download (Page 47 of 60)

Languages: Lithuanian
Pages:60
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 47 of 60
Pagrindinis > Techniniai duomenys > Paruošti monitoriaus režimai
Bendrieji duomenys
PowerSaver
Paruošti
monitoriaus
režimai
Jei iš kompiuterio gaunamas signalas atitinka vien
ą
iš toliau išvardyt
ų
paruošt
ų
monitoriaus režim
ų
,
ekranas bus sureguliuojamas automatiškai. Ta
č
iau, jei signalas yra kitoks, ekranas gali užtemti,
nepaisant švytin
č
io maitinimo indikatoriaus. Pagal vaizdo plokšt
ė
s instrukcij
ą
sureguliuokite ekran
ą
,
kaip nurodyta toliau.
1 Lentel
ė
. Paruošti monitoriaus režimai
Ekrano režimas
Horizontaliosios
skleistin
ė
s
dažnis
(KHz)
Vertikaliosios
skleistin
ė
s
dažnis
(Hz)
Tašk
ų
vaizdavimo
sparta
(MHz)
Sinchronizacijos
signalo
poliškumas
(H/V)
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
IBM, 640 x 350
31,469
70,086
25,175
+/-
IBM, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+,-/+,-
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
Horizontaliosios skleistin
ė
s dažnis
Laikas, per kur
į
nubr
ė
žiama vaizdo eilut
ė
nuo dešiniojo iki kairiojo ekrano
krašto, yra vadinamas horizontaliosios skleistin
ė
s ciklas, o atvirkš
č
ias
horizontaliosios skleistin
ė
s ciklui skai
č
ius vadinamas horizontaliosios
skleistin
ė
s dažnis. Matavimo vienetai: kHz
Vertikaliosios skleistin
ė
s dažnis
Kaip fluorescentin
ė
lempa, ekranas t
ą
pat
į
vaizd
ą
turi atvaizduoti ekrane
daugel
į
kart
ų
per sekund
ę
, kad vartotojas gal
ė
t
ų
j
į
matyti. Ši
ų
vaizdo
atk
ū
rim
ų
skai
č
ius per sekund
ę
vadinamas vertikaliosios skleistin
ė
s
dažniu arba vaizdo atnaujinimo sparta. Matavimo vienetai: Hz
SyncMaster 153T/150N/151N/152N
Sample
This manual is suitable for devices