Samsung 150N user manual download (Page 46 of 60)

Languages: Lithuanian
Pages:60
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 46 of 60
Bendrieji duomenys
PowerSaver
Paruo°ti
monitoriaus
re±imai
Jei i° kompiuterio gaunamas signalas atitinka vien
ą
i° toliau i°vardyt
ų
paruo°t
ų
monitoriaus re±im
ų
,
ekranas bus sureguliuojamas automati°kai. Ta
č
iau, jei signalas yra kitoks, ekranas gali u±temti,
nepaisant °vytin
č
io maitinimo indikatoriaus. Pagal vaizdo plok°t
ė
s instrukcij
ą
sureguliuokite ekran
ą
,
kaip nurodyta toliau.
1 Lentel
ė
. Paruo°ti monitoriaus re±imai
Ekrano re±imas
Horizontaliosios
skleistin
ė
s
da±nis
(KHz)
Vertikaliosios
skleistin
ė
s
da±nis
(Hz)
Ta°k
ų
vaizdavimo
sparta
(MHz)
Sinchronizacijos
signalo
poli°kumas
(H/V)
IBM, 640 x 350
31,469
70,086
25,175
+/-
IBM, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+,-/+,-
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,00
+/+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,00
+/+
SUN, 1280 x 1024
81,129
76,106
135,00
-/-
Horizontaliosios skleistin
ė
s da±nis
Laikas, per kur
į
nubr
ė
±iama vaizdo eilut
ė
nuo de°iniojo iki kairiojo ekrano
kra°to, yra vadinamas horizontaliosios skleistin
ė
s ciklas, o atvirk°
č
ias
horizontaliosios skleistin
ė
s ciklui skai
č
ius vadinamas horizontaliosios
skleistin
ė
s da±nis. Matavimo vienetai: kHz
Vertikaliosios skleistin
ė
s da±nis
Kaip fluorescentin
ė
lempa, ekranas t
ą
pat
į
vaizd
ą
turi atvaizduoti ekrane
daugel
į
kart
ų
per sekund
ę
, kad vartotojas gal
ė
t
ų
j
į
matyti. ²i
ų
vaizdo
atk
ū
rim
ų
skai
č
ius per sekund
ę
vadinamas vertikaliosios skleistin
ė
s
da±niu arba vaizdo atnaujinimo sparta. Matavimo vienetai: Hz
SyncMaster 173T/193T/170N/171N/172N/173N/191N/192N/193N/191T plus
Sample
This manual is suitable for devices