Samsung 150N user manual download (Page 45 of 60)

Languages: Lithuanian
Pages:60
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 45 of 60
Pagrindinis > Techniniai duomenys > PowerSaver
Bendrieji duomenys
PowerSaver
Paruošti
monitoriaus režimai
Šiame monitoriuje yra vidin
ė
maitinimo valdymo sistema, vadinama PowerSaver. Ši sistema taupo
energij
ą
, perjungdama monitori
ų
į
mažos galios režim
ą
, jei tam tikr
ą
laik
ą
monitoriumi
nesinaudojote. Monitorius automatiškai sugr
į
žta
į
normal
ų
darbo režim
ą
, kai pajudinate kompiuterio
pel
ę
arba paspaudžiate mygtuk
ą
klaviat
ū
roje. Energijos taupymo sumetimais išjunkite monitori
ų
, kai
jo nereikia arba kai paliekate j
į
be prieži
ū
ros ilgesniam laikui. PowerSaver sistema veikia su
atitinkan
č
ia VESA DPMS reikalavimus kompiuterio vaizdo plokšte. Nustatykite ši
ą
funkcij
ą
,
naudodamiesi j
ū
s
ų
kompiuteryje
į
diegta programine
į
ranga.
B
ū
sena
Normalus darbo
režimas
Energijos taupymo
režimas EPA/ENERGY
2000
Išjungta (120Vac)
(Maitinimo jungikliu)
Maitinimo indikatorius
Žalias
Žalias, žybsintis
Juodas
Galios suvartojimas
Mažiau nei 30W
Mažiau nei 2W
Mažiau nei 1W
Šis monitorius atitinka EPA E
NERGY
S
TAR
®
ir ENERGY2000 reikalavimus,
kuomet naudojamas su kompiuteriu, turin
č
iu VESA DPMS funkcij
ų
galimyb
ę
.
B
ū
dama E
NERGY
S
TAR
®
partneriu, SAMSUNG nustat
ė
, jog šis gaminys atitinka
E
NERGY
S
TAR
®
energetinio efektyvumo direktyvas.
SyncMaster 153T/150N/151N152N
Sample
This manual is suitable for devices