Samsung 150N user manual download (Page 44 of 60)

Languages: Lithuanian
Pages:60
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 44 of 60
Bendrieji duomenys
PowerSaver
Paruo°ti
monitoriaus re±imai
²iame monitoriuje yra vidin
ė
maitinimo valdymo sistema, vadinama PowerSaver. ²i sistema taupo
energij
ą
, perjungdama monitori
ų
į
ma±os galios re±im
ą
, jei tam tikr
ą
laik
ą
monitoriumi
nesinaudojote. Monitorius automati°kai sugr
į
±ta
į
normal
ų
darbo re±im
ą
, kai pajudinate kompiuterio
pel
ę
arba paspaud±iate mygtuk
ą
klaviat
ū
roje. Energijos taupymo sumetimais i°junkite monitori
ų
, kai
jo nereikia arba kai paliekate j
į
be prie±i
ū
ros ilgesniam laikui. PowerSaver sistema veikia su
atitinkan
č
ia VESA DPMS reikalavimus kompiuterio vaizdo plok°te. Nustatykite °i
ą
funkcij
ą
,
naudodamiesi j
ū
s
ų
kompiuteryje
į
diegta programine
į
ranga.
B
ū
sena
Normalus darbo
re°imas
Energijos
taupymo re°imas
EPA/ENERGY
2000
I±jungta (120Vac)
(Maitinimo
jungikliu)
Maitinimo
indikatorius
³alias
³alias, ±ybsintis
Juodas
Galios
suvartojimas
Ma±iau nei 4
5
W
Ma±iau nei 2W
Ma±iau nei 1W
²is monitorius atitinka EPA E
NERGY
S
TAR
ir ENERGY2000 reikalavimus,
kuomet naudojamas su kompiuteriu, turin
č
iu VESA DPMS funkcij
ų
galimyb
ę
.
B
ū
dama E
NERGY
S
TAR
partneriu, SAMSUNG nustat
ė
, jog °is gaminys atitinka
E
NERGY
S
TAR
energetinio efektyvumo direktyvas.
B
ū
sena
Normalus darbo
re°imas
Energijos
taupymo re°imas
EPA/ENERGY
2000
I±jungta (120Vac)
(Maitinimo
jungikliu)
Maitinimo
indikatorius
³alias
³alias, ±ybsintis
Juodas
Galios
suvartojimas
Ma±iau nei 4
2
W
Ma±iau nei 2W
Ma±iau nei 1W
SyncMaster 170N/171N/172N/173N/173T/193T/191T plus
SyncMaster 191N/192N/193N
Sample
This manual is suitable for devices