Samsung 150N user manual download (Page 41 of 60)

Languages: Lithuanian
Pages:60
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 41 of 60
puslaidininki
ų
technologij
ą
, kurios tikslumas didesnis nei 99,999%. Ta
č
iau retkar
č
iais gali b
ū
ti
pastebimi ryšk
ū
s RAUDONOS, ŽALIOS, M
Ė
LYNOS ir BALTOS spalvos taškai, taip pat retkar
č
iais
galima pasteb
ė
ti juodus taškus. Tai n
ė
ra blogos kokyb
ė
s požymis ir gamin
į
galima naudoti
nejau
č
iant diskomforto.
Pavyzdžiui, šio gaminio TFT skyst
ų
j
ų
kristal
ų
ekrane yra 2.359.296 tašk
ų
.
"
Į
junk ir dirbk" galimyb
ė
Šis monitorius gali b
ū
ti
į
diegtas bet kurioje sistemoje, atitinkan
č
ioje "
Į
junk ir dirbk" reikalavimus.
Geriausios darbo s
ą
lygos ir monitoriaus parametrai pasiekiami tuomet, kai monitorius suderintas su
kompiuterio sistema. Daugeliu atvej
ų
monitoriaus
į
diegimas vyksta automatiškai, nebent vartotojas
nor
ė
t
ų
pasirinkti kitokius nustatymus.
Daugialyp
ė
s terp
ė
s stovas su garsiakalbiais
Matmenys (ilgis x aukštis x gylis) / monitoriaus korpuso svoris / d
ė
ž
ė
s
svoris
220 x 253 x 208 (mm)
Garso
įė
jimas
Kairiojo/dešiniojo kanalo stereo lizdas, 0,5 Vef
Garso iš
ė
jimas
(K) 2,2W + (D) 2,2W / netiesiniai iškraipymai 10% esant 8 om
ų
varžai
Dažni
ų
diapazonas
40 Hz ~ 20 KHz (-3dB)
Ausin
ė
s
Maksimali iš
ė
jimo galia 20mW (3.5 pi kištukas)
Garsiakalbis
8 om
ų
x 2 vnt., 70 x 32(mm)
Pastaba: Konstrukcija ir techniniai duomenys gali b
ū
ti pakei
č
iami iš anksto nepersp
ė
jus.
Sample
This manual is suitable for devices