Samsung 150N user manual download (Page 35 of 60)

Languages: Lithuanian
Pages:60
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 35 of 60
pastebimi ry°k
ū
s RAUDONOS, ±ALIOS, M
Ė
LYNOS ir BALTOS spalvos ta°kai, taip pat retkar
č
iais
galima pasteb
ė
ti juodus ta°kus. Tai n
ė
ra blogos kokyb
ė
s po²ymis ir gamin
į
galima naudoti
nejau
č
iant diskomforto.
Pavyzd²iui, °io gaminio TFT skyst
ų
j
ų
kristal
ų
ekrane yra 3.932.160 ta°k
ų
.
"
Į
junk ir dirbk" galimyb
ė
³is monitorius gali b
ū
ti
į
diegtas bet kurioje sistemoje, atitinkan
č
ioje "
Į
junk ir dirbk" reikalavimus.
Geriausios darbo s
ą
lygos ir monitoriaus parametrai pasiekiami tuomet, kai monitorius suderintas su
kompiuterio sistema. Daugeliu atvej
ų
monitoriaus
į
diegimas vyksta automati°kai, nebent vartotojas
nor
ė
t
ų
pasirinkti kitokius nustatymus.
Daugialyp
ė
s terp
ė
s stovas su garsiakalbiais
Matmenys (ilgis x auk°tis x gylis) / monitoriaus korpuso svoris / d
ė
²
ė
s
svoris
220 x 253 x 208 (mm)
Garso
įė
jimas
Kairiojo/de°iniojo kanalo stereo lizdas, 0,5 Vef
Garso i°
ė
jimas
(K) 2,2W + (D) 2,2W / netiesiniai i°kraipymai 10% esant 8 om
ų
var²ai
Da²ni
ų
diapazonas
40 Hz ~ 20 KHz (-3dB)
Ausin
ė
s
Maksimali i°
ė
jimo galia 20mW (3.5 pi ki°tukas)
Garsiakalbis
8 om
ų
x 2 vnt., 70 x 32(mm)
Pastaba: Konstrukcija ir techniniai duomenys gali b
ū
ti pakei
č
iami i° anksto nepersp
ė
jus.
Sample
This manual is suitable for devices