Samsung 150N user manual download (Page 30 of 60)

Languages: Lithuanian
Pages:60
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 30 of 60
K
ą
reikia patikrinti
Klausimai ir
atsakymai
Sav
ę
s
patikrinimo
funkcija
Sav
ę
s patikrinimo funkcija
|
Persp
ė
jimo pranešimai
|
Aplinka
|
Naudingi patarimai
J
ū
s
ų
monitoriuje yra sav
ę
s patikrinimo funkcija, kuria galite patikrinti, ar j
ū
s
ų
monitorius
tinkamai veikia.
1
.
Išjunkite kompiuter
į
ir monitori
ų
.
2.
Atjunkite vaizdo signalo laik
ą
nuo kompiuterio jungties galin
ė
je sienel
ė
je.
3.
Į
junkite monitori
ų
.
Jei monitorius veikia tinkamai, pamatysite langel
į
su r
ė
meliu ir tekstu viduje, kaip
parodyta tolesniame paveiksl
ė
lyje:
Trys langeliai r
ė
melyje yra raudonas, žalias ir m
ė
lynas.
Jei jokio langelio nematyti, reiškia monitoriuje yra tam tikra problema. Šis langelis taip
pat atvaizduojamas normalaus darbo režimo metu, jei atjungiamas arba pažeidžiamas
vaizdo signalo laidas.
4.
Išjunkite monitori
ų
ir v
ė
l prijunkite vaizdo signalo laid
ą
; tuomet
į
junkite kompiuter
į
ir monitori
ų
.
Jei monitoriaus ekranas išlieka tamsus s
ė
kmingai atlikus anks
č
iau nurodyt
ą
proced
ū
r
ą
,
patikrinkite vaizdo kontroler
į
ir kompiuterio sistem
ą
; j
ū
s
ų
monitorius veikia tinkamai.
Jei yra problema, susijusi su
įė
jimo signalais, ekrane atvaizduojamas pranešimas arba
ekranas išlieka tamsus net tuomet, kai švyti maitinimo indikatorius. Pranešimas gali
nurodyti, jog signalas yra už monitoriaus darbo diapazono rib
ų
arba jog reikia patikrinti
signalo laid
ą
.
Sample
This manual is suitable for devices