Samsung 150N user manual download (Page 28 of 60)

Languages: Lithuanian
Pages:60
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 28 of 60
(VESA DDC) monitor
found" (Neatpa°intas
monitorius, aptiktas
"
Į
junk ir
dirbk" (VESA DDC)
monitorius).
Vaizdo plok°t
ė
s instrukcijoje
i°siai°kinkite, ar plok°t
ė
suderinama su funkcija "
Į
junk ir
dirbk" (VESA DDC).
Į
diekite monitoriaus tvarkykl
ę
pagal
nurodymus skyrelyje "Monitoriaus
tvarkykl
ė
s
į
diegimas".
Daugialyp
ė
s terp
ė
s modeliui
Simptomas
Sprendimai
N
ė
ra garso.
Kruop°
č
iai prijunkite monitoriaus stereo
įė
jimo lizd
ą
prie
kompiuterio stereo i°
ė
jimo lizdo naudodami garso kabel
į
arba
sureguliuokite garsum
ą
.
Garsas per silpnas.
Pasukite garsumo reguliatori
ų
iki MAX pad
ė
ties.
Jei nusta
č
ius MAX garsum
ą
, garsas teb
ė
ra per silpnas,
sureguliuokite garsum
ą
garso plok°t
ė
s reguliatoriumi arba
programa savo kompiuteryje.
Garsas pernelyg a±trus.
²iek tiek suma±inkite garsum
ą
.
Jei naudojate i°orin
į
mikrofon
ą
, sureguliuokite garsum
ą
,
i°laikydami tam tikr
ą
atstum
ą
nuo garsiakalbio.
Garsas pernelyg sodrus.
Sureguliuokite ±emus ir auk°tus tonus.
Garsas i±kraipytas
Suma±inkite garsum
ą
.
Po monitoriaus stovu pad
ė
kite ±urnal
ą
arba kilim
ė
l
į
.
Jei d
ė
l monitoriaus i±kilo problem
ų
, patikrinkite tokius dalykus.
1.
Patikrinkite, ar tinkamai prijungti maitinimo laidas ir laidas prie kompiuterio.
2.
Patikrinkite, ar kompiuteris supypsi daugiau nei 3 kartus
į
krovos metu.
(Jei taip, kreipkit
ė
s d
ė
l kompiuterio pagrindin
ė
s plok°t
ė
s remonto.)
3.
Jei
į
dieg
ė
te nauj
ą
vaizdo plok°t
ę
arba jei surinkote kompiuter
į
, patikrinkite, ar teisingai
į
diegtos
vaizdo plok°t
ė
s ir monitoriaus tvarkykl
ė
s.
4.
Patikrinkite, ar vaizdo atnaujinimo da±nis nustatytas 75Hz arba 85Hz.
(Nevir°ykite 60Hz, jei naudojate did±iausi
ą
galim
ą
rai°k
ą
.)
5.
Jei kilo problem
ų
į
diegiant vaizdo plok°t
ė
s tvarkykl
ę
, i° naujo
į
kraukite kompiuter
į
saugiu re±imu
(Safe Mode), pa°alinkite vaizdo adapter
į
per "
Control Panel
,
System
,
Device Manager
",
tuomet i° naujo
į
kraukite kompiuter
į
, kad
į
diegtum
ė
te adapterio (vaizdo) tvarkykl
ę
i° naujo.
Sample
This manual is suitable for devices