Samsung 150N user manual download (Page 26 of 60)

Languages: Lithuanian
Pages:60
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 26 of 60
K
ą
reikia
patikrinti
Klausimai ir
atsakymai
Sav
ę
s patikrinimo
funkcija
Prie° skambindami telefonu
į
aptarnavimo centr
ą
, perskaitykite °iame skyrelyje pateikt
ą
informacij
ą
, galb
ū
t pavyks i°spr
ę
sti problemas patiems. Jei jums reikia pagalbos,
paskambinkite garantijos kortel
ė
je nurodytu telefonu,
Informacijos skyrelyje nurodytu
telefonu arba kreipkit
ė
s
į
savo prekybos atstov
ą
.
Bendra informacija
Simptomas
K
ą
reikia patikrinti
Sprendimai
Ekrane n
ė
ra vaizdo.
Neina
į
jungti
monitoriaus.
Ar teisingai prijungtas maitinimo
laidas?
Patikrinkite, ar teisingai prijungtas
maitinimo laidas bei elektros tiekim
ą
.
Ar matote ekrane prane°im
ą
"
"Neprijungtas, Patikrinkite
signalo laid
ą
"
(No Connection, Check
Signal Cable)
?
(Savienojums izmantojot D-sub
kabeli)
P
ā
rbaudiet, lai redz
ē
tu, ka
dators ir pievienots pareizi.
(Savienojums, izmantojot DVI
kabeli)
Ja ekr
ā
n
ā
v
ē
l aizvien redzat
k
ļū
das pazinojumu, kaut ar
ī
monitors
ir pievienots pareizi, p
ā
rbaudiet, vai
monitors ir iestat
ī
ts analogaj
ā
re±
ī
m
ā
. Nospiediet Source (avota)
pogu, lai v
ē
lreiz p
ā
rbaud
ī
tu sign
ā
la
ievades avotu.
Jei maitinimas
į
jungtas, i° naujo
į
kraukite kompiuter
į
, kad
pamatytum
ė
te
į
±angin
į
(registracijos) ekran
ą
.
Jei matote
į
±angin
į
(registracijos)
ekran
ą
, i° naujo
į
kraukite kompiuter
į
atitinkamu re±imu ("saugus re±imas"
Windows ME/XP/2000 sistemoje),
tuomet pakeiskite vaizdo plok°t
ė
s
darbo da±n
į
.
(I°samiau skaitykite skyrelyje
Paruo°ti ekrano re±imai
)
Pastaba: Jei
į
±anginio (registracijos)
ekrano nematyti,
kreipkit
ė
s
į
aptarnavimo centr
ą
arba savo
prekybos atstov
ą
.
Ar matote ekrane prane°im
ą
"Sinchronizacijos signalas u°
darbo diapazono rib
ų
"
(Video mode not supported)
?
²
į
prane°im
ą
galite matyti tuomet,
kai signalas i° vaizdo plok°t
ė
s vir°ija
did±iausi
ą
galim
ą
rai°k
ą
ir da±n
į
, kur
į
tinkamai gali apdoroti monitorius.
Sureguliuokite did±iausi
ą
rai°k
ą
ir
da±n
į
, kuriuos monitorius gali
tinkamai apdoroti.
Ekrane n
ė
ra vaizdo. Ar
monitoriaus maitinimo
indikatorius ±ybsi 1 sekund
ė
s
intervalais?
Monitorius yra PowerSaver re±ime.
Paspauskite klavi°
ą
klaviat
ū
roje arba
pajudinkite pel
ę
, kad monitorius
pereit
ų
į
aktyv
ų
darbo re±im
ą
ir
ekrane v
ė
l pamatytum
ė
te vaizd
ą
.
Savienojums, izmantojot DVI
kabeli?
Ekr
ā
ns var b
ū
t tuk°s, ja sist
ē
ma tiek
restart
ē
ta pirms DVI kabe
ļ
a
pievieno°anas, vai ar
ī
ja DVI kabelis
tiek atvienots un tad atkal pievienots
kam
ē
r sist
ē
ma darbojas, jo noteikta
Sample
This manual is suitable for devices