Samsung 150N user manual download (Page 24 of 60)

Languages: Lithuanian
Pages:60
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 24 of 60
Monitoriaus
prijungimas
Monitoriaus
tvarkykl
ė
s
į
diegimas
VESA standart
ą
atitinkan
č
io
laikiklio
tvirtinimas
Pagrindo nu
ė
mimas
1.
I°junkite monitori
ų
ir i°traukite jo maitinimo laid
ą
.
2.
Paguldykite skyst
ų
j
ų
kristal
ų
monitori
ų
ekranu ±emyn ant plok°
č
io pavir°iaus, pad
ė
j
ę
mink°t
ą
pagrind
ą
ekranui apsaugoti.
3.
I°sukite du var±tus, tuomet nuimkite stov
ą
nuo skyst
ų
j
ų
kristal
ų
monitoriaus.
Pagrindo pritvirtinimas
PASTABA: ²iam monitoriui tinka 100mm x 100mm VESA standart
ą
atitinkantis tvirtinimo
pagrindas.
1.
Galinio dang
č
io tvirtinimo aik°tel
ė
2.
Tvirtinimo pagrindo montavimas
Lygiuokite tvirtinimo pagrind
ą
pagal kiaurymes galinio dang
č
io tvirtinimo aik°tel
ė
je ir pritvirtinkite
keturiais var±tais, pateiktais kartu su svirties tipo stovu, pakabinimo ant sienos
į
taisu ar kitu
pagrindu.
Sample
This manual is suitable for devices