Samsung 150N user manual download (Page 22 of 60)

Languages: Lithuanian
Pages:60
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 22 of 60
1
0.
Monitoriaus tvarkykl
ė
s
į
diegimas baigtas.
Microsoft
®
Windows
®
2000 operacin
ė
sistema
Jei pamatysite pranešim
ą
"Digital Signature Not Found" d
ė
l savo monitoriaus, atlikite
tokius veiksmus.
1
.
Spragtel
ė
kite "
OK
" mygtuk
ą
"
Insert disk
" lange.
2.
Spragtel
ė
kite "
Browse
" mygtuk
ą
"
File Needed
" lange.
3.
Pasirinkite A:(D:\Driver), tuomet spragtel
ė
kite "Open" mygtuk
ą
ir spragtel
ė
kite "
OK
" mygtuk
ą
.
Kaip
į
diegti
1
.
Spragtel
ė
kite "
Start
", "
Settings
", "
Control Panel
".
2.
Dukart spragtel
ė
kite "
Display
" piktogram
ą
.
3.
Pasirinkite "
Settings
" kortel
ę
, tuomet spragtel
ė
kite "
Advanced..
".
4.
Pasirinkite "
Monitor
".
5.
Spragtel
ė
kite "
Driver
", tuomet spragtel
ė
kite "
Update Driver..
" ir spragtel
ė
kite "Next" mygtuk
ą
.
6.
Pasirinkite "
Display a list of the known drivers for this device so that I can choose a
specific driver
" (pateikti žinom
ų
tvarkykli
ų
s
ą
raš
ą
, kad gal
ėč
iau pasirinkti reikiam
ą
), tuomet
spragtel
ė
kite "
Next
" ir spragtel
ė
kite "
Have disk
".
7.
Spragtel
ė
kite "
Browse
" mygtuk
ą
, tuomet pasirinkite A:(D:\Driver).
8.
Spragtel
ė
kite "
Open
" mygtuk
ą
, tuomet spragtel
ė
kite "
OK
" mygtuk
ą
.
9.
Pasirinkite reikiam
ą
monitoriaus model
į
ir spragtel
ė
kite "
Next
" mygtuk
ą
, tuomet v
ė
l
spragtel
ė
kite "
Next
" mygtuk
ą
.
1
0.
Spragtel
ė
kite "
Finish
" mygtuk
ą
, tuomet "
Close
" mygtuk
ą
.
Jei pamatysite "
Digital Signature Not Found
" lang
ą
, tuomet spragtel
ė
kite
"
Yes
"mygtuk
ą
. Ir spragtel
ė
kite "
Finish
" mygtuk
ą
, o tuomet "
Close
" mygtuk
ą
.
1
variantas:
Jei "Properties" mygtukas neaktyvus, reiškia j
ū
s
ų
monitorius
į
diegtas teisingai.
Nutraukite diegim
ą
2
variantas:
Jei "Properties" mygtukas aktyvus, spragtel
ė
kite "Properties" mygtuk
ą
, tuomet
nuosekliai pereikite prie tolesni
ų
veiksm
ų
.
Microsoft
®
Windows
®
Millennium operacin
ė
sistema
1
.
Spragtel
ė
kite "
Start
", "
Settings
", "
Control Panel
".
2.
Dukart spragtel
ė
kite "
Display
" piktogram
ą
.
3.
Pasirinkite "
Settings
" kortel
ę
ir spragtel
ė
kite "
Advanced Properties
" mygtuk
ą
.
4.
Pasirinkite "
Monitor
" kortel
ę
.
5.
Spragtel
ė
kite "
Change
" mygtuk
ą
"
Monitor Type
" srityje.
6.
Pasirinkite "
Specify the location of the driver
" (nurodyti tvarkykl
ė
s viet
ą
).
7.
Pasirinkite "
Display a list of all the drivers in a specific location..
" (pateikti vis
ų
tvarkykli
ų
s
ą
raš
ą
konkre
č
ioje vietoje) tuomet spragtel
ė
kite "
Next
" mygtuk
ą
tvarkykli
ų
s
ą
raš
ą
konkre
č
ioje vietoje), tuomet spragtel
ė
kite
Next
mygtuk
ą
.
8.
Spragtel
ė
kite "
Have Disk
" mygtuk
ą
9.
Nurodykite A:\(D:\driver), tuomet spragtel
ė
kite "
OK
" mygtuk
ą
.
1
0.
Spragtel
ė
kite "
Show all devices
" ir pasirinkite monitori
ų
, atitinkant
į
prie kompiuterio
prijungt
ą
, tuomet spragtel
ė
kite "
OK
".
11
.
Toliau spragtel
ė
kite "
Close
" mygtuk
ą
ir "
OK
" mygtukus, kol uždarysite ekrano parametr
ų
dialogo lang
ą
.
(Jums gali b
ū
ti pateikiami kitokie persp
ė
jimo bei kiti pranešimai, tuomet spragtel
ė
kite
geriausiai j
ū
s
ų
monitori
ų
atitinkant
į
variant
ą
.)
Sample
This manual is suitable for devices