Samsung 150N user manual download (Page 21 of 60)

Languages: Lithuanian
Pages:60
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 21 of 60
5.
Spragtel
ė
kite "
Update Driver..
" ir pasirinkite "
Install from a list or..
", tuomet spragtel
ė
kite
"
Next
" mygtuk
ą
.
6.
Pasirinkite "
Don't search, I will..
" tuomet spragtel
ė
kite "
Next
" ir spragtel
ė
kite "
Have disk
".
7.
Spragtel
ė
kite "
Browse
" mygtuk
ą
, pasirinkite A:(D:\Driver) ir nurodykite savo monitori
ų
modeli
ų
s
ą
raše, tuomet spragtel
ė
kite "
Next
" mygtuk
ą
.
8.
Jei pamatysite tolesn
į
"
Message
" lang
ą
, spragtel
ė
kite "
Continue Anyway
" mygtuk
ą
. Tuomet
spragtel
ė
kite "
OK
" mygtuk
ą
.
Ši monitoriaus tvarkykl
ė
pažym
ė
ta patvirtinan
č
iu MS logotipu, jos
į
diegimas nepažeis j
ū
s
ų
sistemos. Patvirtinta tvarkykl
ė
bus paskelbta Samsung monitori
ų
antraštiniame tinklalapyje
9.
Spragtel
ė
kite "
Close
" mygtuk
ą
, toliau kelet
ą
kart
ų
spragtel
ė
kite "
OK
" mygtuk
ą
.
Sample
This manual is suitable for devices