Samsung 150N user manual download (Page 20 of 60)

Languages: Lithuanian
Pages:60
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 20 of 60
Monitoriaus
prijungimas
Monitoriaus
tvarkykl
ė
s
į
diegimas
VESA standart
ą
atitinkan
č
io laikiklio
tvirtinimas
Automatinis
Rankinis
Kai operacin
ė
sistema paprašys nurodyti monitorius tvarkykl
ę
,
į
d
ė
kite
į
kompiuter
į
prie šio monitoriaus pateikt
ą
kompaktin
į
disk
ą
. Tvarkykl
ė
s
į
diegimas šiek tiek
skirtingas
į
vairiose operacin
ė
se sistemose. Elkit
ė
s pagal toliau pateiktus
nurodymus, atitinkan
č
ius j
ū
s
ų
turim
ą
operacin
ę
sistem
ą
.
Paruoškite tuš
č
i
ą
diskel
į
ir atsisi
ų
skite tvarkykl
ė
s programos fail
ą
č
ia nurodytos interneto
svetain
ė
s.
Interneto svetain
ė
:
(Worldwide)
(JAV)
(Kor
ė
jai)
(Kinijai)
Microsoft
®
Windows
®
XP operacin
ė
sistema
1
.
Į
d
ė
kite kompaktin
į
disk
ą
į
CD-ROM kaupikl
į
.
2.
Spragtel
ė
kite "
Start
" —> "
Control Panel
", tuomet spragtel
ė
kite "
Appearance and Themes
"
piktogram
ą
.
3.
Spragtel
ė
kite "
Display
" piktogram
ą
ir pasirinkite "
Settings
" kortel
ę
, tuomet spragtel
ė
kite
"
Advanced..
".
4.
Spragtel
ė
kite "
Properties
" mygtuk
ą
"
Monitor
" kortel
ė
je ir pasirinkite "
Driver
" kortel
ę
.
Sample
This manual is suitable for devices