Samsung 150N user manual download (Page 2 of 60)

Languages: Lithuanian
Pages:60
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 2 of 60
Žym
ė
jimai
Maitinimas
Į
diegimas
Valymas
Kiti
Nepaisydami šiuo simboliu pažym
ė
t
ų
nurodym
ų
, rizikuojate susižeisti ir sugadinti
į
rang
ą
.
Draudžiama
Visuomet b
ū
tina perskaityti ir suprasti
Neardykite
Ištraukite kištuk
ą
iš elektros lizdo
Nelieskite
Į
žeminkite, kad išvengtum
ė
te elektros sm
ū
gio
Sample
This manual is suitable for devices