Samsung 150N user manual download (Page 19 of 60)

Languages: Lithuanian
Pages:60
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 19 of 60
4.
Spragtel
ė
kite "
Į
diegti
" mygtuk
ą
"
Persp
ė
jimo
" lange.
5.
Jei matote tolesn
į
"Pranešimo"
lang
ą
, spragtel
ė
kite
"Vistiek t
ę
sti"
mygtuk
ą
. Tuomet
spragtel
ė
kite
"gerai"
mygtuk
ą
.
Ši monitoriaus tvarkykl
ė
pažym
ė
ta patvirtinan
č
iu MS logotipu, jos
į
diegimas nepažeis j
ū
s
ų
sistemos. Patvirtinta tvarkykl
ė
bus paskelbta Samsung monitori
ų
antraštiniame puslapyje
6.
Monitoriaus tvarkykl
ė
s
į
diegimas baigtas.
Windows XP/2000
1
.
Į
d
ė
kite kompaktin
į
disk
ą
į
CD-ROM kaupikl
į
.
2.
Spragtel
ė
kite
"Windows XP/2000 tvarkykl
ė
"
.
3.
Pasirinkite savo monitoriaus model
į
pateiktame modeli
ų
s
ą
raše, tuomet spragtel
ė
kite
"gerai"
mygtuk
ą
.
Sample
This manual is suitable for devices