Samsung 150N user manual download (Page 18 of 60)

Languages: Lithuanian
Pages:60
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 18 of 60
Monitoriaus
prijungimas
Monitoriaus
tvarkykl
ė
s
į
diegimas
VESA standart
ą
atitinkan
č
io laikiklio
tvirtinimas
Automatinis
Rankinis
Kai operacin
ė
sistema paprašys nurodyti monitorius tvarkykl
ę
,
į
d
ė
kite
į
kompiuter
į
prie šio monitoriaus pateikt
ą
kompaktin
į
disk
ą
. Tvarkykl
ė
s
į
diegimas šiek tiek
skirtingas
į
vairiose operacin
ė
se sistemose. Elkit
ė
s pagal j
ū
s
ų
turimos operacin
ė
s
sistemos pateikiamus nurodymus.
Paruoškite tuš
č
i
ą
diskel
į
ir atsisi
ų
skite tvarkykl
ė
s programos fail
ą
č
ia nurodytos interneto
svetain
ė
s.
Interneto svetain
ė
:
(Worldwide)
(JAV)
(Kor
ė
jai)
(Kinijai)
Windows ME
1
.
Į
d
ė
kite kompaktin
į
disk
ą
į
CD-ROM kaupikl
į
.
2. Spragtel
ė
kite
"Windows ME tvarkykl
ė
"
.
3.
Pasirinkite savo monitoriaus model
į
pateiktame modeli
ų
s
ą
raše, tuomet spragtel
ė
kite
"gerai"
mygtuk
ą
.
4.
Spragtel
ė
kite "
Į
diegti
" mygtuk
ą
"
Persp
ė
jimo
" lange.
5.
Monitoriaus tvarkykl
ė
s
į
diegimas baigtas.
Sample
This manual is suitable for devices