Samsung 150N user manual download (Page 16 of 60)

Languages: Lithuanian
Pages:60
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 16 of 60
Paruo°imas darbui-bendra informacija
1.
Prijunkite monitoriaus maitinimo laid
ą
prie maitinimo prievado monitoriaus galin
ė
je sienel
ė
je.
Į
junkite monitoriaus maitinimo laid
ą
į
netoliese esant
į
elektros lizd
ą
.
2.
Prijunkite signalo kabel
į
prie 15 kontakt
ų
D-sub jungties savo monitoriaus galin
ė
je sienel
ė
je.
3.
Prijunkite monitori
ų
prie Macintosh kompiuterio, naudodamiesi D-SUB jungiamuoju kabeliu.
4.
Jei naudojat
ė
s seno modelio Macintosh kompiuteriu, teks prijungti monitori
ų
per special
ų
Mac
adapter
į
.
5.
Į
junkite kompiuter
į
ir monitori
ų
. Jei monitoriuje matote vaizd
ą
,
į
diegimas baigtas.
Daugialyp
ė
s terp
ė
s modelio paruo°imas darbui (papildomas)
Monitoriaus
prijungimas
Monitoriaus
tvarkykl
ė
s
į
diegimas
VESA standart
ą
atitinkan
č
io laikiklio
tvirtinimas
SyncMaster 170N/171N/172N/173N/191N/192N/193N/150N/151N/152N
Sample
This manual is suitable for devices