Samsung 150N user manual download (Page 15 of 60)

Languages: Lithuanian
Pages:60
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 15 of 60
1.
Prijunkite daugialyp
ė
s terp
ė
s stovo maitinimo laid
ą
prie daugialyp
ė
s terp
ė
s stovo maitinimo
prievado monitoriaus galin
ė
je sienel
ė
je
2.
Prijunkite garso kabel
į
nuo
įė
jimo signalo °altinio (garso plok°t
ė
s, kompiuterio, CD-ROM
kaupiklio).
3.
Jei norite klausytis asmeni°kai,
č
ia prijunkite ausines.
Daugialyp
ė
s terp
ė
s stovas su garsiakalbiais
1.
Garsiakalbio galios kodas
2.
Į
jungimas/i°jungimas, garsumas
3.
±em
ų
ton
ų
reguliavimas
4.
Auk°t
ų
ton
ų
reguliavimas
5.
Stereo
įė
jimo lizdas
6.
Ausini
ų
lizdas
Daugialyp
ė
s terp
ė
s modelio paruo°imas darbui (papildomas)
Sample
This manual is suitable for devices