Samsung 150N user manual download (Page 14 of 60)

Languages: Lithuanian
Pages:60
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 14 of 60
Monitoriaus
prijungimas
Monitoriaus
tvarkykl
ė
s
į
diegimas
VESA standart
ą
atitinkan
č
io laikiklio
tvirtinimas
Paruo°imas darbui-bendra informacija
1.
Prijunkite monitoriaus maitinimo laid
ą
prie maitinimo prievado monitoriaus galin
ė
je sienel
ė
je.
Į
junkite monitoriaus maitinimo laid
ą
į
netoliese esant
į
elektros lizd
ą
.
2-1.
D-sub (analog
ā
) konektora izmanto°ana videokart
ē
.
Prijunkite signalo kabel
į
prie 15 kontakt
ų
D-sub jungties savo monitoriaus galin
ė
je sienel
ė
je.
2-2.
DVI (digit
ā
l
ā
) konektora izmanto°ana videokart
ē
.
Prijunkite DVI kabel
į
prie DVI prievado savo monitoriaus galin
ė
je sienel
ė
je.
3.
Savienojums ar Machintosh datoriem.
Prijunkite monitori
ų
prie Macintosh kompiuterio, naudodamiesi D-SUB jungiamuoju kabeliu.
4.
Jei naudojat
ė
s seno modelio Macintosh kompiuteriu, teks prijungti monitori
ų
per special
ų
Mac
adapter
į
.
5.
Į
junkite kompiuter
į
ir monitori
ų
. Jei monitoriuje matote vaizd
ą
,
į
diegimas baigtas.
Ja vienam datoram vienlaic
ī
gi pievieno D-sub un DVI kabe
ļ
us, ekr
ā
ns var k
ļū
t tuk°s; tas atkar
ī
gs
no videokartes, kas tiek izmantota.
Ja j
ū
s datoram DVI konektoru esat pievienojis pareizi, ta
č
u ekr
ā
ns ir tuk°s vai mirgojo°s,
p
ā
rbaudiet vai monitors ir iestat
ī
ts analogaj
ā
re±
ī
m
ā
. Nospiediet Source (avota) pogu, lai v
ē
lreiz
p
ā
rbaud
ī
tu sign
ā
la ievades avotu.
SyncMaster 173T/193T/191T plus/153T
Sample
This manual is suitable for devices