Samsung 150N user manual download (Page 5 of 59)

Languages: Finnish
Pages:59
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 5 of 59
Merkkikieli
Virta
Asennus
Puhdistus
Muuta
Älä peitä monitorin ilmanvaihtoaukkoja.
Riittämätön ilmanvaihto saattaa aiheuttaa käyttöhäiriön tai
tulipalon.
Monitori tulee sijoittaa paikkaan, jossa on alhainen kosteus ja
mahdollisimman vähän pölyä.
Muuten seurauksena saattaa olla sähköisku tai monitorin sisäinen
tulipalo.
Älä pudota monitoria liikuttaessasi sitä.
Se saattaa vahingoittaa sekä laitetta että ihmistä.
Aseta monitori tasaiselle ja lujalle alustalle.
Monitori saattaa aiheuttaa vahinkoa pudotessaan.
Laita monitori varovasti alas.
Se saattaa vaurioitua tai mennä rikki.
Älä laita monitoria käännettynä kuvaruutu pinta alaspäin.
TFT-LCD-pinta saattaa vahingoittua.
Sample
This manual is suitable for devices