Samsung 150N user manual download (Page 28 of 59)

Languages: Finnish
Pages:59
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 28 of 59
Onko näyttökortti asennettu
kunnolla ?
Asenna näyttökortti
näyttökorttiopasta käyttäen.
Näyttö on yhtäkkiä
muuttunut
epätasapainoiseksi.
Oletko vaihtanut näyttökorttia
tai asemaa ?
Säädä näytön kuvan sijainti ja koko
OSD :ä käyttäen.
Oletko säätänyt monitorin
resoluution tai taajuuden ?
Säädä resoluutio ja taajuus
näyttökortilla.
(Katso
valmiiksi säädetyt
näyttömoodit
.)
Näytön epätasapaino saattaa johtua näyttökorttisignaalien
syklistä. Säädä asento OSD :n avulla.
Näyttö on epäselvä tai
OSD :tä ei voi säätää.
Oletko säätänyt monitorin
resoluution tai taajuuden ?
Säädä resoluutio ja taajuus
näyttökortilla.
(Katso
valmiiksi säädetyt
näyttömoodit
.)
LED vilkkuu, mutta
näytössä ei ole kuvia.
Onko taajuus säädetty
kunnolla kun Ajoituksen näyttö
valikossa on tarkistettu?
Säädä taajuus kunnolla
näyttökorttiopasta ja valmiiksi
asetettuja näyttömuotoja käyttäen.
(Maksimitaajuus resoluutiota kohti
saattaa vaihdella eri tuotteiden
välillä.)
Ruudulla näkyy vain
16 väriä. Näytön värit
ovat muuttuneet
näyttökortin
vaihtamisen jälkeen.
Onko Windows värit asetettu
kunnolla ?
Windows ME/XP/2000 : Aseta värit
kunnolla
Ohjaustaulussa
,
Näyttö
,
Asetukset
.
Onko näyttökortti asennettu
kunnolla ?
Asenna näyttökortti
näyttökorttiopasta käyttäen.
Viestissä
lukee :"Tunnistamaton
monitori, Liitä ja käytä
(VESA DDC) monitori
löytynyt".
Onko monitorin ajuri
asennettu ?
Asenna monitorin ajuri
Ajurin
asennusohjeita käyttäen
.
Katso näyttökorttiopasta
nähdäksesi voidaanko Liitä ja
käytä (VESA DDC)-toimintoa
tukea.
Asenna monitorin ajuri
Ajurin
asennusohjeita käyttäen
.
Monimediamalliin
Oire
Ratkaisut
Ääni ei kuulu.
Liitä monitorin stereo-ottojakki tietokoneen stereo-antojakkiin
kunnolla käyttämällä äänikaapelia, tai säädä
äänenvoimakkuutta.
Ääni on liian heikko.
Käännä äänenvoimakkuus maksimiin.
Jos ääni on liian heikko senkin jälkeen, kun olet säätänyt
äänenvoimakkuuden maksimiin, säädä äänikortin tai
tietokoneesi ohjelmisto-ohjelman äänenvoimakkuus.
Ääni on liian terävä.
Käännä äänenvoimakkuutta hieman pienemmälle.
Mikäli käytät laaja-alaista mikrofonia, pysyttele
äänenvoimakkuutta säätäessäsi määrätyllä etäisyydellä
kovaäänisestä.
Ääni on liian paksu.
Säädä basso ja diskantti uudelleen.
Ääni säröilee.
Käännä äänenvoimakkuus hiljaiselle.
Laita aikakauslehti tai lehtiö monitorin jalan alle.
Sample
This manual is suitable for devices