HP EliteDisplay S140u 14-inch USB Portable Monitor user manual download (Page 3 of 20)

Languages: Slovene
Pages:20
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 3 of 20
O tem priročniku
Ta navodila dajejo informacije o funkcijah monitorja, pripravi monitorja in njegovih tehničnih podatkih.
OPOZORILO!
Tako označeno besedilo opozarja, da lahko neupoštevanje navodil povzroči telesno
poškodbo ali celo smrt.
POZOR:
Tako označeno besedilo opozarja, da lahko neupoštevanje navodil povzroči poškodbe
opreme ali izgubo podatkov.
OPOMBA:
Tako označeno besedilo vsebuje pomembne dodatne informacije.
iii
Sample
This manual is suitable for devices