HP EliteDisplay S140u 14-inch USB Portable Monitor user manual download (Page 2 of 20)

Languages: Slovene
Pages:20
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 2 of 20
© 2014 Hewlett-Packard Development
Company, L.P.
Windows in Windows Vista sta zaščiteni
blagovni znamki podjetja Microsoft
Corporation v ZDA.
Edine garancije za HP-jeve izdelke oziroma
storitve so navedene v izrecnih izjavah o
garanciji, priloženih tem izdelkom oziroma
storitvam. Noben del tega dokumenta se ne
sme razlagati kot dodatna garancija. HP ni
odgovoren za tehnične ali uredniške
napake ali pomanjkljivosti v tem
dokumentu.
Ta dokument vsebuje lastniške informacije,
zaščitene z avtorskimi pravicami.
Nobenega dela tega dokumenta ne smete
fotokopirati, reproducirati ali prevesti v drug
jezik brez predhodne pisne privolitve
družbe Hewlett-Packard.
Prva izdaja: september 2014
Številka dela dokumenta: 775557-BA1
Sample
This manual is suitable for devices