HP EliteDisplay S140u 14-inch USB Portable Monitor user manual download (Page 8 of 20)

Languages: Finnish
Pages:20
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 8 of 20
2
Turvallisuus- ja huolto-ohjeita
Tärkeää turvallisuutta koskevaa tietoa
Saat tietoja turvallisuudesta ja viranomaisten ilmoituksista lukemalla
Tuotetta koskevat ilmoitukset
CD-levyltä (jos toimitettu tuotteen mukana) tai ohjepaketista. Etsi päivityksiä tuotteen
käyttöoppaaseen siirtymällä kohtaan
support
ja valitsemalla oman maasi. Valitse
Ohjaimet ja lataukset
ja toimi näyttöön tulevien ohjeiden mukaan.
Virralle ja datalle käytettävä USB-kaapeli tulee näytön mukana. Käytä vain laitteen mukana
toimitettua kaapelia näytön kytkemiseksi tietokoneeseen.
VAROITUS!
Lue
Turvallisen ja mukavan työympäristön opas
vakavien vammojen välttämiseksi.
Siinä käsitellään työaseman oikeaa asennustapaa, oikeaa istuma-asentoa sekä tietokoneen käyttäjän
terveyttä ja työtapoja, ja annetaan tärkeitä sähköturvallisuuteen ja mekaaniseen turvallisuuteen
liittyviä tietoja. Tämä opas on julkaistu WWW-osoitteessa
ergo
ja/tai ohjeet
sisältävällä CD-levyllä, jos sellainen toimitetaan näytön mukana.
VAROITUS!
Väärin esimerkiksi lipaston, kirjahyllyn, hyllyn, liian pienen pöydän, kaiuttimien,
laatikoiden tai kärryjen päälle sijoitetut LCD-näytöt saattavat kaatua ja aiheuttaa loukkaantumisen.
LCD-näyttöön kytketyt USB-kaapelit on sijoitettava kulkemaan siten, ettei niitä voi vetää eikä niihin voi
tarttua tai kompastua.
HUOMIO:
Suojaa näyttöä ja tietokonetta liittämällä tietokoneen virtajohto ylijännitesuojalaitteeseen
kuten virtakiskoon tai UPS-virtalähteeseen. Kaikki virtakiskot eivät toimi ylijännitesuojana; tämän
ominaisuuden pitää olla erikseen merkitty virtakiskon ominaisuuksiin. Käytä monipistorasiaa, jonka
valmistaja tarjoaa vahingonkorvausvakuutuksen, jolloin voit saada uudet laitteet vanhojen tilalle, jos
ylijännitesuoja pettää.
Käytä asianmukaisia ja oikean kokoisia huonekaluja, jotka ovat riittävän tukevia HP:n LCD-näytön
tueksi.
HUOMIO:
Älä nosta näyttöä pitämällä kiinni sen suojakotelosta. Kotelo ja näyttö kiinnittyvät yhteen
magneeteilla. Jos näyttöä pidellään väärin, se voi irrota kotelosta ja pudota.
Huolto-ohjeet
Voit pidentää näytön suorituskykyä ja sen käyttöikää seuraavasti:
Älä avaa näytön koteloa tai yritä huoltaa tätä tuotetta itse. Tee vain säätöjä, jotka on kuvattu
käyttöohjeissa. Jos näyttö ei toimi kunnolla tai se on pudonnut tai vahingoittunut, ota yhteys
HP:n valtuuttamaan jälleenmyyjään tai palveluntarjoajaan.
Käytä vain tämän näytön kanssa yhteensopivaa virtalähdettä ja liitäntää näytön tuotetarran/
takalevyn merkintöjen mukaan.
Katkaise virta näytöstä, kun sitä ei käytetä. Voit pidentää näytön käyttöikää huomattavasti
käyttämällä näytönsäästöohjelmaa ja katkaisemalla näytöstä virran silloin, kun sitä ei käytetä.
HUOMAUTUS:
HP:n takuu ei kata näyttöjä, joissa kuva on palanut kiinni.
Kotelossa on koloja ja aukkoja, jotka on tarkoitettu tuuletusta varten. Näitä aukkoja ei saa tukkia
tai peittää. Älä koskaan työnnä minkäänlaisia esineitä kotelon aukkoihin tai muihin koloihin.
2
Luku 2
Turvallisuus- ja huolto-ohjeita
Sample
This manual is suitable for devices